Likwidacja barier architektonicznych – jak ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie, które częściowo pokrywa koszty zakupu urządzenia pomagającego w życiu codziennym. Takie dofinansowanie dotyczy zarówno zakupu, jak i montażu odpowiedniego sprzętu, czyli krzesełek, wind, platform i innych urządzeń przystosowanych do transportu pionowego. Ponadto dofinansowanie obejmuje również opracowanie projektu i kosztorysu.

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to nic innego jak wszelkie utrudnienia, które występują w budynkach i ich okolicach, i w jakimś stopniu utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się i normalne funkcjonowanie. Najczęściej spotykanym rodzajem barier architektonicznych są schody i wysokie krawężniki, których niektórzy nie potrafią pokonać bez pomocy drugiej osoby albo odpowiedniego sprzętu. Istnieje jeszcze inny rodzaj – bariery techniczne. Takie przeszkody wynikają z niedostatecznego bądź złego przystosowania rzeczy i urządzeń do możliwości konkretnej osoby, na przykład zbyt wysokie łóżko czy zbyt wysoki brzeg wanny. Likwidacja takich barier powinna polegać na umożliwieniu bądź ułatwieniu osobie niepełnosprawnej swobodnie poruszać się i funkcjonować w społeczeństwie. Niestety, koszt takiego urządzenia dla niektórych może być zbyt wysoki, ale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje możliwość dofinansowania do zakupu. Winda dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie – dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarówno dorosłe jak i niepełnoletnie, które mogą uzasadnić taką potrzebę swoją niepełnosprawnością. Aby pomoc była możliwa, należy spełnić kilka warunków, czyli między innymi posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności oraz być stałym mieszkańcem bądź właścicielem lokalu/domu, w którym ma być zamontowane dane urządzenie. Jednak dofinansowanie nie będzie przyznawane osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat skorzystały już z pomocy PFRON.

Wysokość dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych oferuje nawet do 95% wszystkich kosztów całej inwestycji, jednak ta kwota nie może przekroczyć piętnastokrotnego średniego wynagrodzenia. Niektóre osoby, między innymi te, które mają uprawnienia do uzyskania świadczeń pomocy społecznej, mogą ubiegać się o pokrycie pełnej kwoty zakupu i montażu urządzenia. Wtedy Komisja Kwalifikacyjna i PFRON muszą wydać pozytywną opinię.

Niezbędne dokumenty

Składając wniosek należy załączyć do niego kilka niezbędnych dokumentów:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  • aktualne zaświadczenie od lekarza, w którym zawarta jest informacja o rodzaju niepełnosprawności osoby składającej wniosek;
  • umowa najmu, akt własności albo inna umowa potwierdzająca prawo do danego lokalu, a w niektórych przypadkach zgoda właściciela budynku, gdy osoba niepełnosprawna nie jest właścicielem;
  • szkic mieszkania, jeśli jest to konieczne w danym przypadku;
  • oświadczenie o ilości pozostałych osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie i wysokości dochodów;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • pozwolenie na budowę (jeśli jest potrzebne), projekt i kosztorys;
  • kopia dowodu osobistego.

Składanie wniosków

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w odpowiednim miejscu przez całe rok.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, podziel się nim ze znajomymi! Diggnij StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

Powiązane wpisy

Komentowanie wyłączone.