Archiwum kategorii ‘Poradnik’

Placówki wsparcia niepełnosprawnych

 

Edukacja specjalna odnosi się do szeregu usług edukacyjnych i społecznych świadczonych przez szkolny system publiczny i inne instytucje edukacyjne osobom niepełnosprawnym. Kształcenie specjalne ma na celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do środowiska umożliwiającego im skuteczne nauczanie dostosowane do wieku ucznia rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności.

Likwidacja barier architektonicznych – jak ubiegać się o dofinansowanie?

 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie, które częściowo pokrywa koszty zakupu urządzenia pomagającego w życiu codziennym. Takie dofinansowanie dotyczy zarówno zakupu, jak i montażu odpowiedniego sprzętu, czyli krzesełek, wind, platform i innych urządzeń przystosowanych do transportu pionowego. Ponadto dofinansowanie obejmuje również opracowanie projektu i kosztorysu.
Bariery architektoniczne
Bariery architektoniczne to nic…

Spacerówka na trudniejszy teren

 

Wózki dla dzieci to dość szeroki temat. Różnią się konstrukcją, wyposażeniem, możliwościami i funkcjami. Znaczna większość wózków spacerowych posiada obrotowe przednie koła, które teoretycznie powinny ułatwiać wykonywanie manewrów, skręcanie, ogólnie poruszanie się tym wózkiem. Jednak jak to często bywa kołka te potrafią się zablokować lub utrudniać na różne sposoby sterowanie….

Zajęcia terapeutyczne w szkołach specjalnych

 

Programy nauczania w szkołach, szczególnie w tych prywatnych są dostosowywane do potrzeb dzieci. Zadaniem pedagoga, wychowawcy jest dostosowanie sposobów i metod nauczania do tego jakie umiejętności i poziom rozwoju reprezentuje dany uczeń. Szczególną uwagę zwraca się na te aspekty właśnie w szkole specjalnej, gdzie system edukacji funkcjonuje nieco inaczej niż…